SUNRISE INN
910 E Cheyenne Ave N Lasvegas NV 89030